Когато пътувате в България, моля имайте пред вид следното:


Скорост и ограничения:
- Населени места – 50 км/ч.
- Извънаселени места – 90 км/ч.
- Магистрали -130 км/ч.


Обикновено органите на КАТ глобяват за:
- Превишена скорост – за целта се използват радарни устройства
- Управляване на автомобила без предпазни колани
- Шофиране в нетрезво състояние или след употреба на алкохол.
- Управление на автомобил без необходимите документи: свидетелство за управление, талон на автомобила, талон за технически преглед, гражданска отговорност, винетка.


Състояние на градската и извън градската пътна мрежа
Състоянието на пътищата като цяло е сравнително добро. Но има и не малка част от пътната инфраструктура, която е или в ремонт или в лошо състояние. Затова нашия съвет е: Карайте разумно със съобразена скорост и спазвайте Закона за движение по пътищата.


Паркирането в РБългария
Паркирането на автомобилите в страната се осъществява според наредбите на местните общини за съответния град.
За София те са разделени на „ЗОНИ” – синя зона и зелена зона.
Паркирайте според правилниците и наредбите на съответните компетенти органи.
Отговорността за всички нарушенията е изцяло на Наемателя, наел автомобила.


Къде можем да заредим автомобила с гориво (дизел-бензин)?

Препоръчваме следните бензиностанции: OMV, Shell, Petrol и LUKOil.


Универсален телефонен номер за всички абонати при спешни случаи е 112!